Skip to content

Pentru a putea accesa meniul COMPONENȚA, vă rugăm să selectați săgeata din partea dreaptă a căsuței. Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei Moisei este un parteneriat public-privat constituit în baza Ordonanţei 26/2000, având în componenţa lui 49 de membri din care:

  • 13 parteneri autorităţi publice locale, reprezentând 27%;
  • 29 parteneri din sectorul privat, reprezentând 58%;
  • 6 parteneri reprezentanţi ai societăţii civile reprezentând 13%;
  • 1 persoana fizică reprezentând 2%;

S-a urmărit constituirea unui parteneriat echilibrat și reprezentativ pentru microregiune, format din parteneri publici, privați și societate civilă conform Anexei 3. Ponderea partenerilor privaţi şi ai societãţii civile reprezintã 73% din totalul partenerilor. Toţi partenerii s-au implicat activ în procesul de elaborare a strategiei demonstrând un real interes pentru dezvoltarea microregiunii, pentru creşterea nivelului de trai ai locuitorilor din zona.

SECTORUL PUBLIC:

Este reprezentat de 11 UAT-uri, din care 9 comune, 2 oraşe, 2 şcoli Partenerii publici şi-au manifestat dorinţa de a sprijini asociaţia atât financiar prin intermediul unor cotizaţii anuale dar mai ales în activitatea de susţinere a fermierilor în amenajarea unor depozite locale de legume-fructe şi secţii de procesare carne şi lapte. UAT-urile au aderat la teritoriul LEADER al Grupului de Acțiune Localã Valea Izei Moisei, pentru programarea 2014-2020 prin Hotãrâri de Consiliu Local.

Interesul partenerilor publici în dezvoltarea teritoriului este justificat de atribuţiile şi de reprezentativitatea acestora, respectiv a populaţiei UAT-urilor. Consiliul Local, prin responsabilităţile sale de mediator şi catalizator al vieţii economice şi sociale, are îndatoriri ce privesc, printre altele, strategii privind dezvoltarea economicã, socialã şi de mediu a localității, furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educația, serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situațiile de urgenţă; protecția şi refacerea mediului înconjurător; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervațiilor naturale.

SECTORUL PRIVAT:

Este reprezentat de 29 parteneri, majoritatea PFA, dar şi Întreprinderi Individuale, SRL-uri din localitãţile membre, care prin titularii sau administratorii lor, dovedesc interes şi implicare în dezvoltarea teritoriului prin prisma activitãţii proprii, dezvoltãrii afacerilor prin accesarea de finanţãri europene, disponibilitãţii pentru participarea la viaţa asociativã.

Sectoarele de activitate ale partenerilor privaţi sunt: culturã vegetalã combinatã cu creșterea animalelor, alimentaţie publică, servicii medicale, transport, agroturism, prelucrarea lemnului, lucrări de construcţii, service auto.

Prin prezenţa lor în forme parteneriale cu sectorul public, reprezentanţii sectorului privat aduc o contribuţie importantă la soluţionarea diverselor probleme comunitare. Interesele sectorului privat se reunesc pentru a rãspunde unor provocãri şi oportunitãţi. Prin capacitatea de organizare şi planificare, viziunea şi realismul, întreprinzãtorii contribuie la anticiparea şi recunoaşterea oportunităţilor pieţei, la valorificarea resurselor, la soluţii pentru modificarea metodelor şi obiectivelor, la inovare.

SECTORUL SOCIETATE CIVILĂ:

Este reprezentat de 7 parteneri, 3 asociaţii, 3 unităţi de cult, o persoană fizică, din localitãţile member. Este un sector important, caracterizat prin mobilitate în ceea ce priveşte modul şi direcţiile de acţiune, pentru reprezentarea intereselor grupurilor, non-profit, de dezvoltare în diversele domenii ale societãţii civile.

Domeniile de activitate ale ONG-urilor partenere sunt: organizare de acţiuni umanitare, sociale şi culturale, activităţi de apărare a intereselor crescătorilor de animale, activităţi de apărare a intereselor proprietarilor.

ONG-urile sunt recunoscute ca actori importanți în procesul de consolidare a democrației și de construire a unei societăți civile active, capabilă să-și susțină interesele. Prin intermediul lor, cetățenii sunt reprezentați și participă la guvernare, în cazul nostru, la guvernarea teritorialã.

Prin participarea la scrierea Strategiei de Dezvoltare Localã a teritoriului, ONG-urile sunt o portavoce prin care grupurile pe care le reprezintã își expun nevoile şi contribuie la creșterea nivelului de participare a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor.

În cadrul parteneriatului, existã următoarele forme asociative reprezentative pentru:

Nr. crt. Denumire entitate Sediul Domeniu reprezentativ
1. Asociația Crescătorilor de Animale BOTIZA Botiza Activități de apărare a intereselor crescătorilor de animale
2. ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI MOISEI-VALEA IZEI Moisei Activități sociale
3. FUNDAȚIA OȘANUL Moisei Activități sociale

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea zonei va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice şi durabile. Strategia de dezvoltare locală, elaborată şi administrată de GAL va asigura implementarea unui demers participativ în teritoriu.

Caută aici
Meniu
Social Media

Abonare Newsletter

Abonează-te acum la Newsletter-ul nostru şi primieşti unltimele noutăţi pe email.

Ultimele Articole