MĂSURA M8/6A Sprijin pentru accesul populației din mediul rural – V02